Středisko údržby ZKD Sušice

Středisko údržby prostřednictvím svých pracovníků provádí údržbu materiálně technické základny družstva a tímto i plynulý a bezporuchový provoz všech činností družstva.

Profese a vybavení

Toto středisko disponuje několika profesemi (truhláři, elektrikáři, zedníci, instalatéři a malíři), díky čemuž je družstvo schopno svou vlastní údržbou zajistit velkou část řemeslných prací – od havarijních oprav přes drobné práce až po velké rekonstrukce svých objektů.

Strojní vybavení údržby je kvalitní, k použití má i vysokozdvižnou plošinu mp 16, jež je využívána např. pro opravy střech či ochranné nátěry fasád. Dostatečná vybavenost i v případě dopravních prostředků umožňuje pružnou reakci na potřeby družstevních prodejen a dalších jeho objektů.

Jednotlivá střediska údržby jsou dislokována v Sušici a Horšovském Týně pracuje v nich 13 zaměstnanců.

Od letních měsíců 2008 probíhá hlášení oprav, prací a dalších požadavků přes tzv. „technický portál“, což umožnilo požadavky zkompletovat a zpřehlednit.

 

Kontakt: Středisko údržby ZKD Sušice
               ul. Pražská
               342 01  Sušice
               tel.: 376 524 127 - ing. Holeček Václav