Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážení spotřebitelé,

Západočeské konzumní družstvo Sušice
nám. Svobody 135, 342 01 Sušice, IČ 000 31 968
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni
č.j. Dr. XXVI, vložka č. 218

si dovoluje vás informovat, že ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, máte právo a možnost obrátit se s vašimi stížnostmi k naší práci (reklamace) na orgán, který je podle cit. zákona příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Pro typ prodávaného zboží v našich prodejnách je tímto orgánem (subjektem)

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
email: pm_coi@coi.cz
datová schránka: ytqdz5f
tel.: +420 377 323 596
internetová adresa: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Informujeme vás, že pokud družstvo vaši reklamaci nevyřídí k vaší spokojenosti, máte možnost obrátit se na shora uvedený orgán - ČOI.
Naše družstvo má povinnost vyjádřit se ve lhůtě 15 dnů od doručení vyrozumění z ČOI o zahájení spotřebitelského sporu o skutečnostech uvedených v návrhu spotřebitele.
Spotřebitel má povinnost úzce spolupracovat a poskytnout součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení; lhůtu lze u zvlášť složitých sporů prodloužit nejvýše o dalších 90 dnů.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Vážení spotřebitelé, jsme pevně přesvědčeni, že k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu mezi vámi, naším družstvem u České obchodní inspekce vám nezavdáme důvod, protože se vždy budeme snažit naše možná pochybení (a pochybení našich dodavatelů) řádně a včas napravit. Děkujeme vám.