CCP


ZKD zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. K této problematice přijalo představenstvo družstva Prohlášení a schválilo Etický kodex. Součástí kultury ZKD  je Criminal compliance program (CCP), který v družstvu platí od 1.11.2017 a jehož schéma je uvedeno zde. Jakékoliv nelegální jednání nelze považovat za jednání v rámci nebo v zájmu ZKD.


 

Západočeské konzumní družstvo Sušice netoleruje žádnou formu trestné či neetické činnosti a vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky. Vyvíjí proto neustále maximální snahu o transparentnost všech svých aktivit a zároveň prevenci před jednáním neetickým, nezákonným či pácháním trestných činů osobami nejen ve vztahu k němu samotnému. ZKD také zavádí Criminal compliance program ve vztahu k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických. Dosob a řízení proti nim. Jako součást CCP je zřízena také funkční oznamovací elektronická schránka (dále jen „Schránka“), jejímž účelem je umožnit (i anonymní) podání oznámení na jakékoliv neetické nebo trestné jednání, které se jeví oznamovateli jako porušení CCP, tedy jako:

v rozporu s právními předpisy, v rozporu s vnitřními předpisy ZKD nebo upozorňující na neetické chování ve spojitosti s činností ZKD

 

Vedení ZKD podporuje úplné a pravdivé podání informací jakékoli osoby, upozorňující na odchylky od přijatých pravidel etického chování a dodržování právních předpisů, které nemohou být případně z různých důvodů sděleny přímo.

 

Pravidla pro užívání Schránky k dispozici zde.

Odesláním vyjadřuje odesílající osoba souhlas s výše uvedenými postupy a pravidly pro použití Schránky

 


OZNAMOVACÍ ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA PRO (I ANONYMNÍ) OZNÁMENÍ NA JAKÉKOLIV NEETICKÉ ČI TRESTNÉ JEDNÁNÍ

 

Adresát:ccpzkdsusice.cz
Vlastní zpráva: