Tradiční charitativní akce "Pro dobrou věc"

PODPOŘTE SVÝMI BODY DOBROU VĚC

Během celého roku můžete na pokladnách všech prodejen COOP ZKD Sušice
přispět jakýmkoli počtem nasbíraných bodů z Vaší Dobré karty ve prospěch akce
„Pro dobrou věc“ a jako každý rok 1. dubna – 31. května a 1. října – 30. listopadu i nákupem vybraných výrobků.